Overzicht referentiestijlen

Een referentiestijl is een verzameling van regels die voorschrijven op welke manier je naar bronnen moet verwijzen in je scriptie.

Een referentiestijl wordt vaak gepubliceerd in een officieel handboek met daarin uitleg, voorbeelden en adviezen.

Referentiestijlen in Nederland

Er zijn veel verschillende referentiestijlen. Waar eerst nog ieder vakgebied zijn eigen referentiestijl kende, is de tendens dat steeds meer universiteiten en hogescholen kiezen voor één referentiestijl.

De populairste referentiestijl in Nederland is de APA-stijl.

Een uitzondering hierop zijn de juridische opleidingen. Juridische opleidingen in Nederland maken gebruik van de Leidraad voor juridische auteurs.

Verschillen tussen de referentiestijlen

De verschillen tussen de referentiestijlen zitten in twee aspecten. Het eerste aspect gaat over hoe je de bron noteert in de literatuurlijst of bibliografie. Schrijf je de titel schuingedrukt? Sluit je de bron af met een punt?

Het tweede aspect is het verwijssysteem naar de bron in de tekst. Er zijn drie verschillende verwijssystemen om aan de bron te refereren:

  • Auteur-datumsysteem: In dit systeem vermeld je de auteur en het jaartal van publicatie direct in de tekst op de plek waar je de bron gebruikt. Een uitzondering hierop is de MLA-stijl. De MLA-stijl hanteert een auteur-paginasysteem.
  • Numeriek systeem: In dit systeem nummer je de bronnen in de literatuurlijst en verwijs je in de tekst met behulp van deze nummers naar de bron.
  • Notensysteem: Met behulp van een voetnoot of eindnoot schrijf je de bron (verkort) op.

Hieronder een overzicht van de meest bekende referentiestijlen:

Referentiestijl Vakgebied Verwijssysteem
APA Sociale wetenschappen Auteur-datumsysteem
Leidraad voor juridische auteurs Rechtswetenschappen Notensysteem
Harvard Economische wetenschappen Auteur-datumsysteem
Vancouver Medische wetenschappen Numeriek systeem
Chicago A Geesteswetenschappen Notensysteem
Chicago B Geesteswetenschappen Auteur-datumsysteem
OSCOLA Rechtswetenschappen Notensysteem
MLA Geesteswetenschappen (vooral taalstudies) Auteur-paginasysteem
IEEE Exacte wetenschappen (vooral IT) Numeriek systeem
Turabian Geesteswetenschappen (vooral taalstudies) Notensysteem
Turabian Sociale wetenschappen Auteur-datumsysteem
AMA Medische wetenschappen Numeriek systeem
ACS Scheikunde Numeriek systeem, Auteur-paginasysteem en Notensysteem
NLM Medicijnen Numeriek systeem
AAA Sociale studies Numeriek systeem
APSA Politieke wetenschap Auteur-datumsysteem

Wat is jouw plagiaatscore?

Check binnen 10 minuten hoeveel plagiaat je scriptie bevat.

  • Plagiaatpercentage + uitgebreid rapport
  • Lijst met alle gevonden bronnen
  • Jouw scriptie komt niet in de database

Doe de check

APA

APA is de meest gebruikte referentiestijl in Nederland. De APA-stijl is gemaakt door de American Psychological Association en wordt van origine veel gebruikt in de psychologie en sociale wetenschappen. Tegenwoordig maken veel meer vakgebieden gebruik van de APA-stijl voor het vermelden van bronnen. De APA-stijl werkt met een auteur-datumsysteem waarbij je verkort in de tekst naar de bron verwijst en in de literatuurlijst een volledige referentie opneemt. Je kunt je APA-stijl bronnen genereren met onze APA Generator.

Voorbeeld APA-stijl bronvermelding van een boek

APA: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben & Sneijder, 2014).

APA: In de literatuurlijst

Robben, A. & Sneijder, W. P. (2014). Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam, Nederland: Voetbal International.

Start de APA Generator

Leidraad voor juridische auteurs

De Leidraad voor juridische auteurs is ontwikkeld door uitgeverij Kluwer en wordt gebruikt bij juridische opleidingen. De officiële Leidraad van Kluwer beschrijft zes verwijssystemen. Voor langere teksten, zoals een scriptie, kiest Kluwer voor een verwijssysteem waarbij je de bron verkort opschrijft in de voetnoot en de volledige gegevens in de literatuurlijst plaatst (notensysteem). Kenmerkend voor deze referentiestijl is dat de Leidraad specifiek rekening houdt met veelgebruikte juridische bronnen, zoals wetten, verdragen en jurisprudentie. We hebben speciaal voor het gebruik van de Leidraad in scripties en referaten een handige samenvatting gemaakt met voorbeelden.

Voorbeeld Leidraad voor juridische auteurs bronvermelding van een boek

Leidraad voor juridische auteurs: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven. ¹

Leidraad voor juridische auteurs: In de voetnoot

1Robben & Sneijder 2014, p. 22.

Leidraad voor juridische auteurs: In de literatuurlijst

Robben & Sneijder 2014, p. 22

Robben & W. P. Sneijder, Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International 2014.

Harvard

De Harvard-stijl wordt veel gebruikt bij economische opleidingen. Er is geen officiële stijlgids en dit maakt het dan ook dat er verschillende varianten zijn. Enkele organisaties die een gids hebben gepubliceerd zijn:

De Harvard-stijl is net als de APA-stijl gebaseerd op een auteur-datumsysteem. De stijl lijkt in zijn geheel erg op de APA-stijl.

Voorbeeld Harvard-stijl bronvermelding van een boek

Harvard: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben & Sneijder 2014).

Harvard: In de literatuurlijst

Robben, A & Sneijder, WP (2014), Scoren, rennen en 100% inzet, Voetbal International, Zaandam.

Vancouver

De Vancouver-stijl is ontwikkeld door de International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) en wordt vooral gebuikt in de medische wereld. In plaats van het werken met een auteur-datumsysteem werkt de Vancouver-stijl met een numeriek systeem. In de tekst wordt de bron met een cijfer aangeduid en de bron wordt volledig vermeld in de literatuurlijst.

Voorbeeld Vancouver-stijl bronvermelding van een boek

Vancouver: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (1).

Vancouver: In de literatuurlijst

1. Robben A, Sneijder WP. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International: 2014.

Chicago

De Chicago-stijl wordt uitgegeven door The Chicago Manual of Style en wordt gebruikt in de geesteswetenschappen. De Chicago-stijl heeft twee varianten:

  • Chicago A. Je vermeldt de volledige bron in een voet-of eindnoot en in een bibliografie.
  • Chicago B. Je schrijft de bron verkort op in de tekst via het auteur-datumsysteem en neemt de bron volledig op in de literatuurlijst.

Voorbeeld Chicago-stijl A bronvermelding van een boek

Chicago-stijl A: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven.¹

Chicago-stijl A: In de voetnoot/eindnoot

1Arjen Robben en Wesley P. Sneijder, Scoren, rennen en 100% inzet (Zaandam: Voetbal International, 2014).

Chicago-stijl A: In de literatuurlijst

Robben, Arjen en Wesley P. Sneijder. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International, 2014.

Voorbeeld Chicago-stijl B bronvermelding van een boek

Chicago-stijl B: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben en Sneijder 2014, 22).

Chicago-stijl B: In de literatuurlijst

Robben, Arjen en Wesley P. Sneijder. 2014. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International.

OSCOLA

OSCOLA wordt net zoals de Leidraad voor juridische auteurs door juridische opleidingen gebruikt. Waar de Juridische Leidraad voor Nederlandse juridische teksten erg populair is, gebruik je OSCOLA voor Engelstalige juridische teksten. OSCOLA werkt ook met een notensysteem. Maar waar je bij de Leidraad de bron verkort opschrijft in de voetnoot moet je bij de OSCOLA-stijl de bron volledig opschrijven.

Voorbeeld OSCOLA bronvermelding van een boek

OSCOLA: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven.¹

OSCOLA: In de voetnoot

1Arjen Robben en Wesley Pieter Sneijder, Scoren, rennen en 100% inzet (Voetbal International, 2014).

OSCOLA: In de literatuurlijst

Robben A en Sneijder W P, Scoren, rennen en 100% inzet (Voetbal International, 2014).

MLA

De MLA-stijl is ontwikkeld door de Modern Language Association en wordt vooral gebruikt bij taalopleidingen. MLA werkt met een auteur-paginasysteem. Zorg dat jouw MLA bronvermelding foutloos is met behulp van onze MLA Generator.

Voorbeeld MLA-stijl bronvermelding van een boek

MLA: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben en Sneijder 22).

MLA: In de literatuurlijst

Robben, Arjen en Wesley P. Sneijder. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International, 2014. Gedrukt.

Start de MLA Generator

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) is een referentiestijl die veel voorkomt bij technische studies, zoals IT en elektrotechniek. De IEEE-stijl heeft voor veel verschillende type bronnen voorbeelden gemaakt. Voor bronnen die niet beschreven staan in de IEEE-stijl wordt doorverwezen naar de Chicago-stijl. De IEEE-stijl maakt gebruik van een numeriek systeem.

Voorbeeld IEEE-stijl bronvermelding van een boek

IEEE: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (1).

IEEE: In de literatuurlijst

1. A. Robben en W. P. Sneijder, Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam, Nederland: Voetbal International, 2014.

Turabian

Turabian is een referentiestijl die erg veel lijkt op de Chicago-stijl. De stijl is speciaal bedoeld voor studenten die een research paper schrijven. Net als de Chicago-stijl kent de Turabian-stijl een notensysteem en een auteur-datumsysteem. Het notensysteem wordt gebruikt in de geesteswetenschappen (literatuur, geschiedenis en kunst) en het auteur-datumsysteem in de sociale wetenschappen.

Voorbeeld Turabian-stijl notensysteem bronvermelding van een boek

Turabian-stijl: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven.¹

Turabian-stijl: In de voetnoot/eindnoot bij eerste verwijzing

1Arjen Robben en Wesley P. Sneijder, Scoren, rennen en 100% inzet (Zaandam: Voetbal International, 2014), p. 22.

Turabian-stijl: In de voetnoot/eindnoot bij volgende verwijzingen

1Robben en Sneijder, Scoren, rennen en 100% inzet, p. 22.

Turabian-stijl: In de literatuurlijst

Robben, Arjen en Wesley P. Sneijder. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International, 2014.

Voorbeeld Turabian-stijl auteur-datumsysteem bronvermelding van een boek

Turabian-stijl: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben en Sneijder 2014, 22).

Turabian-stijl: In de literatuurlijst

Robben, Arjen en Wesley P. Sneijder. 2014. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International.

AMA

De AMA-stijl wordt veel in de medische wetenschap gebruikt en gaat uit van een numeriek systeem. De nummering in de tekst plaats je in superscript en je kunt ook het paginanummer tussen haakjes toe te voegen (optioneel).

Voorbeeld AMA-stijl bronvermelding van een boek

AMA-stijl: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven.1(p3)

AMA-stijl: In de literatuurlijst

Robben A, Sneijder WP. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam, Nederland: Voetbal International; 2014.

ACS

ACS (American Chemical Society) is een referentiestijl die vooral wordt gebruikt bij research papers in de scheikunde. De ACS-stijl heeft drie verschillende varianten voor de bronvermeldingen in de tekst. Het hangt van het journal af welke variant gebruikt wordt. In het overzicht op pagina 288 kun je opzoeken welke variant voor welke journal geldt.

Voorbeeld ACS-stijl bronvermelding van een boek

ACS-stijl: Bronvermelding in de tekst door middel van een voetnoot

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven.1

ACS-stijl: Bronvermelding in de tekst door middel van een numeriek systeem

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (1).

ACS-stijl: Bronvermelding in de tekst door middel van het auteur-datumsysteem

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben en Sneijder, 2014).

In de literatuurlijst worden de bronnen op alfabet gesorteerd wanneer het auteur-datumsysteem gebruikt wordt en op nummer gesorteerd wanneer er een numeriek systeem wordt gebruikt.

ACS-stijl: In de literatuurlijst

Robben, A.; Sneijder, W. P. Scoren, rennen en 100% inzet; Voetbal International: Zaandam, 2014.

NLM

NLM (National Library of Medicine) is een referentiestijl die voornamelijk in de medische wereld wordt gebruikt. NLM werkt met een numeriek systeem.

Voorbeeld NLM-stijl bronvermelding van een boek

NLM-stijl: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven [1].

NLM-stijl: In de literatuurlijst

1. Robben A, Sneijder WP. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International; 2014.

AAA

AAA (American Anthropological Association) is een referentiestijl die gebaseerd is op de Chicago-stijl en wordt voornamelijk gebruikt bij sociale studies. Voor bronnen die niet beschreven staan in de AAA-stijl wordt dan ook doorverwezen naar de Chicago-stijl. De AAA-stijl maakt gebruik van een numeriek systeem.

Voorbeeld AAA-stijl bronvermelding van een boek

AAA-stijl: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (1).

AAA-stijl: In de literatuurlijst

Robben, Arjen, en Wesley P. Sneijder
2014 Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International.

APSA

APSA (American Political Science Review) is een referentiestijl die voornamelijk wordt gebruikt in de politieke wetenschap, met specifieke regels voor documenten van de overheid van de Verenigde Staten. APSA maakt gebruikt van een auteur-datumsysteem.

Voorbeeld APSA-stijl bronvermelding van een boek

APSA-stijl: Bronvermelding in de tekst

Uit het boek bleek ook dat op jongere leeftijd beide spelers erg fanatiek waren en iedere wedstrijd de volledige 100% gaven (Robben en Sneijder 2014).

APSA-stijl: In de literatuurlijst

Robben, Arjen, en Wesley P. Sneijder. 2014. Scoren, rennen en 100% inzet. Zaandam: Voetbal International.

Wat vind jij van dit artikel?
Bas Swaen

Bas is mede-oprichter van Scribbr. Bas komt uit een echt onderwijsgezin en is een ervaren scriptieschrijver. Met heldere uitleg over moeilijke materie probeert Bas studenten op weg te helpen.

2 reacties

Erik
7 december 2020 om 10:47

Hallo, Ik heb een vraag waarvan ik heel benieuwd ben hoe u daarop gaat antwoorden.

In verwijzingsstijlen die mij bekend zijn wordt er anders verwezen naar artikelen in verzamelboeken dan naar boeken zelf. Bijvoorbeeld titels van boeken worden vaak gecursiveerd terwijl artikelen in verzamelboeken tussen enkelvoudige haakjes worden gezet. Echter hoe wordt dit gedaan wanneer er verwezen wordt naar een boek dat is opgenomen in een verzamelwerk, zoals bijvoorbeeld een CD-ROM? Krijgen dan zowel de boektitel als de CD-ROM-titel een cursivering of krijgt de boektitel enkele haakjes omdat die deel uitmaakt van de CD-ROM?

Ik ben echt héél benieuwd naar uw antwoord.

Beantwoorden

Leon Smits
Leon Smits (Scribbr Team)
7 december 2020 om 17:08

Hoi Erik,

Het gaat dus om een luisterboek op een verzamel-CD?
De regels zijn helemaal afhankelijk van de referentiestijl die je gebruikt.
Voor de APA-stijl geldt in dit soort situaties over het algemeen dat je dan de titel van de CD-rom cursief schrijft en de titel van het boek niet-cursief (maar ook niet tussen aanhalingstekens).

Groetjes,
Leon

Beantwoorden

Is er iets nog niet helemaal duidelijk of ontbreekt er wat? Laat een opmerking achter.

Please click the checkbox on the left to verify that you are a not a bot.