Schrijf een perfecte conclusie voor je scriptie (met voorbeeld)

Je sluit je scriptie af met een conclusie. In de conclusie beantwoord je de centrale onderzoeksvraag of bevestig of ontkracht je jouw hypothese op basis van de resultaten van je onderzoek.

Een conclusie is meestal 200 tot 400 woorden lang, maar afhankelijk van de lengte van je scriptie kan je conclusie ook langer zijn.

Je mag in je conclusie alleen puur observeren en nog geen resultaten interpreteren. Het interpreteren van de resultaten komt pas aan bod in de discussie, tenzij je de discussie moet opnemen in je conclusie. Dan kun je voor dit discussieonderdeel een aparte paragraaf gebruiken.

Bekijk een voorbeeld van de conclusie

Verder lezen: Schrijf een perfecte conclusie voor je scriptie (met voorbeeld)

Samenvatting (abstract) voor je scriptie (met voorbeeld)

Je samenvatting of abstract is een korte weergave van je scriptie. Hierin wordt kort en bondig beschreven waar je scriptie over gaat, zodat je lezers precies weten wat ze ervan kunnen verwachten. De samenvatting is het eerste scriptie-onderdeel dat lezers lezen.

Samenvattingen mogen normaal gesproken niet langer zijn dan één pagina. Vaak schrijven universiteiten zelfs een limiet voor van maximaal 200 tot 300 woorden. Je plaatst de samenvatting na je titelpagina of voorwoord en vóór je inhoudsopgave.

Verder lezen: Samenvatting (abstract) voor je scriptie (met voorbeeld)