Literatuurlijst volgens de APA-regels

Iedere bron die je gebruikt in je scriptie schrijf je op in de literatuurlijst. De literatuurlijst staat helemaal aan het eind van je scriptie maar nog voor de bijlagen. Deze lijst wordt ook wel bronnenlijst, literatuurlijst of reference list genoemd.

De APA heeft regels opgesteld over hoe je de bronnen moet opschrijven en hoe de literatuurlijst eruit moet zien. Dit artikel volgt de richtlijnen van de 6de druk. In oktober 2019 is de 7de druk van het APA handboek gepubliceerd. Meer informatie daarover vind je in onze gratis APA handleiding. Spreek met je begeleider af welke richtlijnen jij dient te volgen.

Verder lezen: Literatuurlijst volgens de APA-regels

Conceptueel model: Controlevariabelen

Een controlevariabele is een variabele die je meeneemt in je onderzoek maar waar niet speciaal je aandacht naar uitgaat. Je neemt de variabele wel mee omdat deze invloed heeft op de afhankelijke variabele en omdat deze variabele ook samenhangt met de onafhankelijke variabele.

De controlevariabelen weglaten uit het onderzoek zou betekenen dat de resultaten van je onderzoek minder accuraat zijn. Dit is vooral aan de orde wanneer je een statistische analyse gaat doen en je een bepaalde oorzaak-gevolgrelatie statistisch wilt bewijzen.

Verder lezen: Conceptueel model: Controlevariabelen

Conceptueel model: Wat is de mediërende variabele?

Een mediërende variabele (mediatorvariabele) is een variabele die tussen een oorzaak-gevolgrelatie staat en hiermee het effect tussen de oorzaak-gevolgrelatie beter verklaart en de relatie sterker maakt. Oftewel doordat je gebruikmaakt van een mediërende variabele ben je beter in staat om het de oorzaak-gevolgrelatie te verklaren.

Verder lezen: Conceptueel model: Wat is de mediërende variabele?

Wat is een conceptueel model?

Het conceptueel model is de visuele weergave van de verwachte oorzaak-gevolgrelatie in je onderzoek.

In het model (in het Engels ‘conceptual framework’) laat je zien welke verbanden je tussen variabelen verwacht en hoe deze tot elkaar in relatie staan. Dit doe je voordat je aan het daadwerkelijke onderzoek begint.

Verder lezen: Wat is een conceptueel model?

Hoe beoordeel je de kwaliteit van een scriptieonderzoek?

Onderzoekers beoordelen de kwaliteit van een onderzoek altijd aan de hand van de validiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, onafhankelijkheid, generaliseerbaarheid, representativiteit, toetsbaarheid en informativiteit.

Hoe beter je al deze aspecten op orde hebt, hoe hoger de kwaliteit van je onderzoek (en dus scriptie) zal zijn.

Verder lezen: Hoe beoordeel je de kwaliteit van een scriptieonderzoek?

Wat moet er in een onderzoeksplan?

Het onderzoeksplan, ook wel onderzoeksaanpak genoemd, is het plan dat je schrijft voordat je aan je scriptie begint.

Op het hbo wordt het onderzoeksplan opgeschreven in een plan van aanpak. Op de universiteit wordt dit ook wel de proposal genoemd. In het plan beschrijf je wat je wilt onderzoeken, waarom, met ie, wanneer, waar en op welke manier.

Verder lezen: Wat moet er in een onderzoeksplan?

Social media als bron gebruiken

Social media-netwerken kun je zien als enorme databanken met informatie over wat er speelt onder de mensen. Tweets, Facebookberichten en Instagramfoto’s zou je daarom in principe kunnen gebruiken voor onderzoek. Toch moet je hiermee oppassen.

Hoe zit het namelijk met het auteursrecht van de Instragramfoto’s van een persoon? Hoe citeer je iemand op Twitter? En bovenal, mag het zomaar, of is het inbreuk op hun privacy?

Verder lezen: Social media als bron gebruiken