Confrontatiematrix – Hulpmiddel bij het opstellen van een marketingplan

De confrontatiematrix is vaak een handig hulpmiddel bij het opstellen van een marketingplan. Het verbindt de zwakten, sterkten, bedreigingen en kansen van de SWOT-analyse. Het geeft inzicht in waar kansen gegrepen kunnen worden en krachten worden benut, om de zwaktepunten te verbeteren en bedreigingen te verminderen.

In een marketingplan hoef je niet per se de confrontatiematrix zelf te verwerken, maar wel de resultaten die uit je eerdere onderzoek (SWOT-analyse en confrontatiematrix) voortkwamen. Het marketingplan kun je dan vervolgen door een strategie en actieplan.

Verder lezen: Confrontatiematrix – Hulpmiddel bij het opstellen van een marketingplan

SWOT-analyse maken voor je scriptie

Met een SWOT-analyse kun je de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen onderzoeken van een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld de verkoopmarkt van mobiele telefoons. Via de SWOT-analyse kun je achterhalen welke aspecten goed gaan, en welke punten nog wat meer aandacht verdienen.

Verder lezen: SWOT-analyse maken voor je scriptie

Voetnoten in een scriptie

Het gebruik van voetnoten in je thesis kan soms ingewikkeld zijn. Bepaalde opleidingen stellen namelijk strenge eisen aan het gebruik van voetnoten, terwijl je bij andere opleidingen vrij bent in de keuze om wel of niet voetnoten te gebruiken. En hoe maak je nu een voetnoot in Word?

Verder lezen: Voetnoten in een scriptie

Waar moet het onderwerp van je scriptie aan voldoen?

Het afbakenen van je scriptie is een belangrijke eerste stap om je scriptieonderzoek zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Je onderwerp moet niet te breed zijn, omdat je dan te veel moet onderzoeken in de beperkte tijd die je meestal hebt voor je scriptie. Het moet echter ook niet te smal zijn, omdat je onderzoek dan te weinig diepgang heeft.

Verder lezen: Waar moet het onderwerp van je scriptie aan voldoen?

Soorten onderzoeksvragen perfect formuleren

Onderzoeksvragen zijn de vragen die je in je scriptie beantwoordt. Deze vragen geven structuur aan de scriptie. De soort onderzoeksvragen die je stelt, hangen bovendien sterk samen met het soort onderzoek dat je doet.

De belangrijkste onderzoeksvraag waarop je antwoord geeft, is de hoofdvraag. De deelvragen zijn de onderzoeksvragen die je helpen de hoofdvraag te beantwoorden.

Verder lezen: Soorten onderzoeksvragen perfect formuleren