Bronvermelding met Word

Een uitvoerige bronvermelding is een belangrijk onderdeel bij het schrijven van je scriptie.

Door hogescholen en universiteiten worden er specifieke eisen gesteld aan de bronvermelding. De bronvermelding moet vaak volgens een bepaalde referentiestijl worden ingericht.

Het op een consequente wijze opnemen van alle bronnen kan dus een helse klus zijn. Microsoft Word heeft een standaardfunctie waarmee je eenvoudig bronnen kunt beheren en een bronvermelding automatisch kunt aanmaken.

Verder lezen: Bronvermelding met Word

Bronnen beheren met Mendeley

Het handmatig bijhouden en beheren van alle bronnen die je gebruikt bij het schrijven van een scriptie is een fors karwei. Naast dat het veel werk kost is er ook een groot risico dat je kleine foutjes maakt.

De foutjes kunnen je later veel kopzorgen opleveren, omdat foutief gebruik van bronnen bestraft kan worden door je hogeschool of universiteit.

Om dit te voorkomen kun je gebruik maken van software, zoals Mendeley, dat speciaal gemaakt is om bronnen te beheren.

Verder lezen: Bronnen beheren met Mendeley

Interviewtechnieken voor het perfecte interview – 4 tips

Het is jouw eerste taak als interviewer om je respondenten vrij en open te laten praten. De tweede taak die je hebt is ervoor te zorgen dat het interview goed in elkaar steekt en valide is voor je eigen scriptie. Met behulp van deze interviewtechnieken en tips kun jij ervoor zorgen dat je goed voorbereid bent.

Verder lezen: Interviewtechnieken voor het perfecte interview – 4 tips

Piramide van Maslow (behoeftepiramide)

Behoeften van consumenten kunnen verklaard worden aan de hand van de piramide van Maslow, ook wel de behoeftepiramide genoemd.

Deze theorie gaat ervan uit dat mensen bepaalde basisbehoeften hebben, en dat bepaalde behoeften pas optreden als een andere behoefte vervuld is. Door steeds meer behoeften te vervullen, wordt de behoeftetop bereikt. Hierdoor krijgt het model de vorm van een piramide.

Verder lezen: Piramide van Maslow (behoeftepiramide)

BCG-matrix (Boston Consulting Group)

Boston Consulting Group ontwikkelde in de jaren 70 de BCG-matrix. Sindsdien speelt de matrix een belangrijke rol in de portfolioanalyse.

In de matrix worden de marktgroei en het marktaandeel van bepaalde producten of diensten van een bedrijf met elkaar vergeleken. Zo kan een bedrijf bepalen in welke producten en diensten ze moeten investeren, in welke ze moeten des-investeren en welke producten of diensten ze zelfs niet meer aan moeten bieden.

Verder lezen: BCG-matrix (Boston Consulting Group)

Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard werd in januari 1992 gepubliceerd door Kaplan en Norton. Sinds de lancering wordt er in het bedrijfsleven veel aandacht besteed aan deze managementtool.

Het kenmerkende van de Balanced Scorecard is dat het inzicht geeft in de langetermijnstrategie, in plaats van dat er alleen gekeken wordt naar de behaalde (financiële) resultaten op de korte termijn.

Niet alleen eenvoudig meetbare Key Performance Indicators (KPI’s), zoals omzet en loonkosten worden meegenomen, maar ook moeilijkere meetbare aspecten, zoals klanttevredenheid en personeelstevredenheid.

Verder lezen: Balanced Scorecard